Tomasz Sromicki

Jako tłumacz przysięgły mianowany przez Sąd Okręgowy we Darmstadt, tłumaczę wszystkie dokumenty urzędowe z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski

Tłumaczenia przysięgłe

"Na przetłumaczonym dokumencie potwierdzam pieczęcią i podpisem, że tłumaczenie jest poprawne i kompleksowe. Dokumenty te są nazywane "tłumaczeniami przysięgłymi".

Dlaczego poświadczone tłumaczenia są ważne dla urzędów?

Instytucje często potrzebują uwierzytelnionych tłumaczeń dokumentów i tłumaczeń wszelkiego rodzaju. Dokumenty są uznawane tylko wtedy, gdy zostały sporządzone przez wykwalifikowanego tłumacza przysięgłego sądowego. Tylko w ten sposób zapewniona jest poprawność i kompletność przekładu treści na język docelowy.

Kilka słów o moim curriculum vitae