DokumentyCena:
Odpis aktu urodzenia (skrócony) 45,00€
Odpis aktu urodzenia (pełny) 50,00€
Akt urodzenia 40,00€
Akt ślubu (odpis skrócony) 45,00€
Akt ślubu (odpis pełny) 50,00€
Wyciąg z księgi wieczystej40,00€
Świadectwo zdolności do zawarcia małżeństwa50,00€
Prawo jazdy (auta osobowe)40,00€
Akt zgonu40,00€

Inne teksty

Przykłady: świadectwo szkolne, świadectwo maturalne, dyplom, świadectwo czeladnicze, dyplom magisterski, dyplom licencjacki, ogólne warunki handlowe, umowa o pracę, przetarg, umowa pożyczki, profil firmowy, korespondencja biznesowa, zaświadczenia urzędowe, dokumentacja techniczna itp.

Cena za linijkę:

Ceny między 1,00 a 2,00 Euro za standarową linijkę (55 znaków w linijce) w tekście przetłumaczonym